Da se deset puta rodim,

deset puta bio bih učiteljem!

Ivan Filipović